Lesák, Branislav

Varianty jmen:

Lesák, Branislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav. Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 241–251.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Pivko, Daniel. Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 711–731.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Kováč, Jozef. Pieskový a Svinský kút : príspevok k zmenám funkcie priestoru a mestskej parcelácie v severozápadnom rohu Prešporka (Bratislavy). Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 419–451.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 7–37.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Sedláčková, Hedvika; Lesák, Branislav; Rohanová, Dana. Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 95–115.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 97–113.