Melzer, Miloš

Varianty jmen:

Melzer, Miloš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Kapitola
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 177–191.

Kapitola
Melzer, Miloš. Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové kultury. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 19–26.

Kapitola
Melzer, Miloš. Nástin historie perníkářského řemesla a postupné zlidovění jeho produkce. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 75–83.

Kapitola
Melzer, Miloš. Vesnická sídla, lidové stavby a bydlení v oblasti moravskoslezských Jeseníků : k typologii lidového domu v českých zemích. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, s. 6–16.