Navrátilová Machová, Barbora

Varianty jmen:

Navrátilová Machová, Barbora (preferováno)
Machová, Barbora
Navrátilová, Barbora
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Kniha
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Článek
Machová, Barbora. Mandrica: poslední albánská obec v Bulharsku. Porta Balkanica. 2011, roč. 3, č. 1-2, s. 102–105.

Článek
Dejmal, Miroslav; Knápek, Aleš; Machová, Barbora; Prišťáková, Michaela; Těsnohlídek, Jakub; Vágner, Michal. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 185–205.

Článek
Fatková, Gabriela; Jakoubková Budilová, Lenka; Navrátilová, Barbora; Zajac, Oliver. Rozhovor s novými členy redakce Porty Balkanicy. Porta Balkanica. 2021, roč. 12, č. 1-2, s. 104–110.

Kapitola
Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Šipöczová, Eva. Školní kroniky. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, s. 199–208.

Článek
Machová, Barbora. Slavnosti a lidová víra v Makedonii. Porta Balkanica. 2015, roč. 7, č. 1, s. 27–38.

Kapitola
Machová, Barbora. Taje a úskalí terénního výzkumu na Balkáně. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 31–44.

Kapitola
Luković, Miloš. Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu. In: Kłodnicki, Zygmunt. , Luković, Miloš. , Slavkovský, Peter. , Stoličná, Rastislava. , Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012, s. 145–196.

Článek
Machová, Barbora. Vzpomínky na maloasijské Bulhary. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 26–39.

Kapitola
Machová, Barbora. Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii. In: Studia macedonica II. 2015, s. 82–90.