Nečas, Ctibor

Varianty jmen:

Nečas, Ctibor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 60.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Abschluss. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, s. 127–131.

Článek
Nečas, Ctibor. Běžné bankovní obchody Moravské agrární a průmyslové banky v Haliči a v Uhrách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. 87–94.

Článek
Nečas, Ctibor. Bohusoudovští Romové (1784-1945). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 211–222.

Článek
Nečas, Ctibor. Český finanční kapitál a česká buržoazní politika před r. 1914. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 71–78.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Český bankovní kapitál na Balkáně v období před první světovou válkou. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 259–263.

Článek
Nečas, Ctibor. Činnost vzájemně pojišťovací banky Slavie v Zalitavsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. 99–107.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Činy. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, s. 51–110.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Exkurs. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, s. 111–121.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Exkursy. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, s. 89–106.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Genocida Sintů a českých Romů. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, s. 29–94.

Kapitola
Nečas, Ctibor. [Grafické přílohy]. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, s. 208–214.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Kalendář událostí. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, s. 189–196.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 303–318.

Článek
Nečas, Ctibor. K počátku česko-slovinských finančních styků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, roč. 40, č. C38, s. 77–86.

Článek
Nečas, Ctibor. K počátkům české kapitálové expanze do jihovýchodní Evropy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 171–179.

Článek
Nečas, Ctibor. K počátkům vývozu českého pojištění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. 87–100.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Literatura a prameny. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, s. 128–135.

Článek
Nečas, Ctibor. Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 133–142.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Místní rejstřík. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, s. 215–220.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Místní rejstřík. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, s. 133–137.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Obsah. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, s. 137.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Od záměru k činům. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, s. 20–50.