Nicolova, Ruselina

Varianty jmen:

Nicolova, Ruselina (preferováno)
Ницолова, Руселина
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Nicolova, Ruselina. Някои проблеми на актуалното членение в българското сложно изречение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 171–177.

Kapitola
Nicolova, Ruselina. Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици). In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 113–118.