Nývltová Fišáková, Miriam

Varianty jmen:

Nývltová Fišáková, Miriam (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Nývltová Fišáková, Miriam; Parma, David. Hrátky s kostmi. Astragaly jako doklady her v mladém pravěku. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 113–122.

Článek
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 95–120.

Kapitola
Nývltová Fišáková, Miriam. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 47–57.