Obrovský, Jan

Varianty jmen:

Obrovský, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Kapitola
Obrovský, Jan; Doušek, Roman. Archivní výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, s. 120–188.

Článek
Obrovský, Jan. [Kačírek, Ľuboš; Ragač, Radoslav; Tišliar, Pavol. Múzeum a historické vedy]. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 42–43.

Článek
Obrovský, Jan. Působení Moravského zemského muzea do počátků činnosti Národní kulturní komise. Museologica Brunensia. 2012, roč. 1, č. 1 (Podzim 2012), s. 23–27.

Kniha
Doušek, Roman; Holub, Petr; Holubová, Zuzana; Janeček, Petr; Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014