Řehulková, Hana

Varianty jmen:

Řehulková, Hana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Kapitola
Řehulková, Hana. Angloamerická recepce. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 30–85.

Kapitola
Řehulková, Hana. Argumentizace Ingardenova pojetí literárního díla. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 86–113.

Článek
Řehulková, Hana. Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století. Studia philosophica. 2022, roč. 69, č. 1, s. 7–21.

Článek
Řehulková, Hana. Literatura a poznání. Studia philosophica. 2014, roč. 61, č. 1, s. 53–60.

Kapitola
Řehulková, Hana. Literatura. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 117–120.

Článek
Řehulková, Hana. Masarykova Univerzita Masarykova. Studia philosophica. 2020, roč. 67, č. 1, s. 49–52.

Kapitola
Řehulková, Hana. Obsah. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 5–6.

Článek
Řehulková, Hana. Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka. Studia philosophica. 2021, roč. 68, č. 1, s. 29–40.

Článek
Řehulková, Hana. Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla. Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 1, s. 5–11.

Článek
Řehulková, Hana. Přehled soudobých interpretačních teorií. Studia philosophica. 2011, roč. 58, č. 2, s. 15–27.

Článek
Řehulková, Hana. Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka. Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 2, s. 65–70.

Kapitola
Řehulková, Hana. Résumé. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 121–123.

Kapitola
Řehulková, Hana. Umělecké literární dílo. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 12–29.

Kapitola
Řehulková, Hana. Úvod. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 8–11.

Kapitola
Řehulková, Hana. Závěr. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, s. 114–116.

Článek
Řehulková, Hana. Zpráva o výstavě Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění. Studia philosophica. 2022, roč. 69, č. 1, s. 69–73.