Řehulková, Hana

Name variants:

Řehulková, Hana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Chapter
Řehulková, Hana. Angloamerická recepce. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 30–85.

Chapter
Řehulková, Hana. Argumentizace Ingardenova pojetí literárního díla. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 86–113.

Article
Řehulková, Hana. Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století. Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 7–21.

Article
Řehulková, Hana. Literatura a poznání. Studia philosophica. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 53–60.

Chapter
Řehulková, Hana. Literatura. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 117–120.

Article
Řehulková, Hana. Masarykova Univerzita Masarykova. Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 1, pp. 49–52.

Chapter
Řehulková, Hana. Obsah. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 5–6.

Article
Řehulková, Hana. Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka. Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 29–40.

Article
Řehulková, Hana. Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla. Studia philosophica. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 5–11.

Article
Řehulková, Hana. Přehled soudobých interpretačních teorií. Studia philosophica. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 15–27.

Article
Řehulková, Hana. Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka. Studia philosophica. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 65–70.

Chapter
Řehulková, Hana. Résumé. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 121–123.

Chapter
Řehulková, Hana. Umělecké literární dílo. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 12–29.

Chapter
Řehulková, Hana. Úvod. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 8–11.

Chapter
Řehulková, Hana. Závěr. In: Řehulková, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 2015, pp. 114–116.

Article
Řehulková, Hana. Zpráva o výstavě Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění. Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 69–73.