Settari, Olga

Varianty jmen:

Settari, Olga (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Článek
Settari, Olga. [Apel, Willi. Die Notation der polyphonen Musik, 900-1600]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, roč. 17, č. H3, s. 121–123.

Článek
Settari, Olga. Beethovens Opernpläne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. 83–84.

Článek
Settari, Olga. Bibliographische Übersicht : Verzeichnis der wissenschaftlichen und künstlerischen publizistischen Tätigkeit des Dozent PhDr. Zdeněk Blažek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, roč. 17, č. H3, s. 123–132.

Článek
Settari, Olga. [Blume, Friedrich. Geschichte der Evangelischen Kirchenmusik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, roč. 21, č. H7, s. 168–170.

Článek
Settari, Olga. Die studentische Interessentätigkeit im Collegium musicum der philosophischen Fakultät der J.-E.-Purkyně - Universität als Form der ästhetischen Erziehung der Hochschuljugend. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1980, roč. 29, č. H15, s. 85–89.

Článek
Settari, Olga. [Fischer, Kurt von. Repetitorium der Quellen tschechischer Mehrstimmigkeit des 14. bis 16. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, roč. 21, č. H7, s. 171.

Článek
Settari, Olga. Hudebně teoretická a editorská činnost Jana Ámose Komenského ve světle jeho Kancionálu z roku 1659. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 19–28.

Článek
Settari, Olga. Hudební tisky a rukopisy v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 151–169.

Článek
Settari, Olga. Hudební výchova v díle Vladimíra Helferta : (pokus o aktualizaci jeho názorů). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, roč. 23, č. H9, s. 27–31.

Článek
Settari, Olga. Hymnologická bádání Vladimíra Helferta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, roč. 25-26, č. H11-12, s. 31–34.

Článek
Settari, Olga. Jan Amos Comenius - a Czech hymnographist, music theorist and educationist. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19841985, roč. 33-34, č. H19-20, s. 65–69.

Článek
Settari, Olga. Kommentar zu Helferts Studie "Notace v Jistebnickém kancionálu" : (die Notation im Gesangbuch von Jistebnice). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. 73–80.

Článek
Settari, Olga. Návod pro vyučování zpěvu ve vztahu k tvůrčímu vývoji Janáčka - skladatele a teoretika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1986, roč. 35, č. H21, s. 51–59.

Článek
Settari, Olga. [Pečman, Rudolf, ed. Colloquium Leoš Janáček ac tempora nostra = Leoš Janáček a dnešek: Brno 2.-5.10.1978]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1986, roč. 35, č. H21, s. 95–96.

Článek
Settari, Olga. The aesthetic views of music of Descartes and Comenius. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, roč. 46, č. H32, s. 5–14.

Článek
Settari, Olga. The Czech sacred song from the period of the Reformation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, roč. 43, č. H29, s. 5–11.

Článek
Settari, Olga. The theory of music and hymnography in the Unitas fratrum in the 16th and 17th centuries. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19901991, roč. 39-40, č. H25-26, s. 15–23.

Článek
Settari, Olga. Über das Gesangbuch des Johann Amos Comenius. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1967, roč. 16, č. H2, s. 89–96.

Článek
Settari, Olga. Vladimír Helferts Hymnologie im Lichte seines wissenschaftlichen Nachlasses. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1975, roč. 24, č. H10, s. 83–104.

Článek
Settari, Olga. Zámek Jánský Vrch a město Javorník v minulosti : příspěvek k hudební topografii Slezska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19921993, roč. 41-42, č. H27-28, s. 45–53.