Ševčík, Oldřich

Varianty jmen:

Ševčík, Oldřich (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Ševčík, Oldřich. Český jazykový purismus z hlediska funkční teorie spisovného jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 49–58.

Článek
Hájek, Mojmír; Ševčík, Oldřich. K některým sociologickým aspektům dialektu : (diskusní příspěvek). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 117–130.

Článek
Ševčík, Oldřich. O nových slovanských evropeismech s předložkovou funkcí vyjadřujících obecné vztahy souvislosti a odlišnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 107–122.