Skutil, Jan

Varianty jmen:

Skutil, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Skutil, Jan. [Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš: osobnost a doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 98–101.

Článek
Skutil, Jan. Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 147–149.

Článek
Skutil, Jan. [Literaria humanitas IV, Roman Jakobson. Odpovědný redaktor: Miroslav Mikulášek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 103–104.

Kapitola
Skutil, Jan. Literární žánr rytířských románů na příkladě staročeské Alexandreidy a Tristrama. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, s. 215–221.

Článek
Skutil, Jan. Magistri Iohannis Hus Opera omnia : Tomus IV : Opera bohemica minora. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 120–121.

Kapitola
Skutil, Jan. Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, s. 47–60.

Článek
Skutil, Jan. Nestorova Povesť vremennych let a české země. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 65–71.

Článek
Skutil, Jan. Obraz českých zemí ve franckých análech ze 7. do poloviny 9. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. D36-37, s. 47–55.

Článek
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 147–149.

Článek
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur : Band II : von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 139–141.

Článek
Skutil, Jan. [Špidlík, Tomáš; Campatelli, M.; Čemus, R.; Farrugia, E.G.; Marani, G.; Rupnik, M.I.; Tenace, M. Lezioni sulla Divinoumanità]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. 185–186.

Článek
Skutil, Jan. [Špidlík, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 149–152.

Kapitola
Skutil, Jan. Středověká kronika a anály jako literární žánr v českých zemích. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 117–124.

Článek
Skutil, Jan. [Vašica, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 141–144.

Článek
Skutil, Jan. Wiener Slavistisches Jahrbuch : Band 38. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 174–175.

Kapitola
Skutil, Jan. Zvláštní žánrové typy dvou středověkých kronik ve Žďáru. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, s. 261–268.