Smoláková, Mária

Varianty jmen:

Smoláková, Mária (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Smoláková, Mária. K ikonografickej problematike nástěnných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 227–240.

Článek
Smoláková, Mária. K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 433–442.

Článek
Smoláková, Mária. K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 573–581.

Článek
Smoláková, Mária. K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 245–252.

Článek
Smoláková, Mária. K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredověku. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 637–647.

Článek
Smoláková, Mária. Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 281–296.

Článek
Smoláková, Mária. Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 25–[32].

Článek

Článek
Smoláková, Mária; Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 233–[240].

Článek
Smoláková, Mária. Šablónové maľby neskorogotických drevených stropov. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 283–296.

Článek
Smoláková, Mária. Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 367–381.

Článek
Smoláková, Mária. Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 289–306.