Suša, Ivan

Varianty jmen:

Suša, Ivan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Suša, Ivan. K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 129–139.

Článek
Suša, Ivan. Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 103–113.