Trojan, Jan

Varianty jmen:

Trojan, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Trojan, Jan. Das Brünner Konzertleben in der Zeit der Nationalen Wiedergeburt : (aus der Musikhistorie der Stadt Brno [Brünn] von den zwanziger bis zu den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1973, roč. 22, č. H8, s. 161–183.

Článek
Trojan, Jan. Kantoři na Moravě a jejich hudební aktivita v 18. a 19. století : úvodní črta k širší problematice z regionální hudební historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1984-1985, roč. 33-34, č. H19-20, s. 113–118.

Článek
Racek, Jan. Vladimír Helfert and the Brno school of musicology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, roč. 18, č. H4, s. 29–47.

Článek
Trojan, Jan. Wie Franz Schubert in Brünn angenommen wurde : (zur Rezeption der Werke des großen Frühromantikers in Mähren). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2000, roč. 49, č. H35, s. 57–63.

Článek
Trojan, Jan. Zur Problematik des sog. Archaismus in der Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1967, roč. 16, č. H2, s. 129–136.