Valeš, Tomáš

Varianty jmen:

Valeš, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Kniha
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Článek
Valeš, Tomáš. Dačická malířská rodina Altmannů v 17. a 18. století. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 1, s. 96–103.

Článek
Valeš, Tomáš. Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 111–117.

Kapitola
Valeš, Tomáš. Dva "ztracené" obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 183–191.

Článek
Valeš, Tomáš. Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 86–91.

Článek
Valeš, Tomáš. Jezuitská kolej v Olomouci a neznámá skica Jana Kryštofa Handkeho. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 166–181.

Kapitola
Valeš, Tomáš. Kostelní účty. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, s. 73–89.

Článek
Valeš, Tomáš. Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna. Opuscula historiae artium. 2011, roč. 60 [55], č. 2, s. 140–147.

Článek
Macurová, Zuzana; Valeš, Tomáš. Poznámky ke sbírce staré kresby Karla Kühnla (1812–1871) ve Lvově a Vratislavi. Opuscula historiae artium. 2020, roč. 69, č. 2, s. 160–169.

Článek
Valeš, Tomáš. Snění o Maulbertschovi : Ivo Krsek (1922–1993) a objevování "rakouského" barokního malířství ve střední Evropě. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 7–15.

Článek
Valeš, Tomáš; Konečný, Michal. Umělci a umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století. Opuscula historiae artium. 2011, roč. 60 [55], č. 1, s. 50–73.