Válka, Miroslav

Varianty jmen:

Válka, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49.

Kapitola
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010

Kapitola
Válka, Miroslav. Ediční poznámka. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Kapitola
Válka, Miroslav. Foreword. In: Botiková, Marta. , Jakubíková, Kornélia. , Hlôšková, Hana. , Janto, Juraj. Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie : (problematika rodiny – obřadní studia – oral history – aplikovaná etnologie). 2013

Kapitola
Válka, Miroslav. K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu. In: Kłodnicki, Zygmunt. , Luković, Miloš. , Slavkovský, Peter. , Stoličná, Rastislava. , Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012

Kapitola
Válka, Miroslav. Literatura ; Prameny. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Kapitola