Válka, Miroslav

Varianty jmen:

Válka, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 54.

Kapitola
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 177–191.

Kapitola
Válka, Miroslav. Charakteristika lidové výroba a její systematika. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 82–90.

Kapitola
Válka, Miroslav. Chov dobytka. Zápřah. Karpatské salašnictví. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 62–70.

Kapitola
Válka, Miroslav. Dřevo a jeho zpracování. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 111–119.

Kapitola
Válka, Miroslav. Ediční poznámka. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, s. 175–176.

Kapitola
Válka, Miroslav. Foreword. In: Botiková, Marta. , Jakubíková, Kornélia. , Hlôšková, Hana. , Janto, Juraj. Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie : (problematika rodiny – obřadní studia – oral history – aplikovaná etnologie). 2013, s. 7–8.

Kapitola
Válka, Miroslav. Historiogafie české agrární etnologie. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 12–27.

Kapitola
Válka, Miroslav. K ikonografii středověké vesnice : první poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 27–44.

Kapitola
Válka, Miroslav. K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu. In: Kłodnicki, Zygmunt. , Luković, Miloš. , Slavkovský, Peter. , Stoličná, Rastislava. , Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012, s. 7–52.

Kapitola
Válka, Miroslav. Kalendárium kulturně-společenských aktivit moravské vesnice. In: Válka, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 2011, s. 187–229.

Kapitola
Válka, Miroslav. Kulturní identita vesnice. In: Válka, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 2011, s. 153–176.

Kapitola
Válka, Miroslav. Lidová keramika. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 120–129.

Kapitola
Válka, Miroslav. Lidový textil. Modrotisk. Krajkářství. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 130–131.

Kapitola
Válka, Miroslav. Literatura. In: Válka, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 2011, s. 181–186.

Kapitola
Válka, Miroslav. Literatura ; Prameny. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, s. 174.

Kapitola
Válka, Miroslav. Modernizace zemědělství a zánik tradiční agrární kultury. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 71–80.

Kapitola
Válka, Miroslav. Moravská národopisná škola : realita či fikce?. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 125–133.

Kapitola
Válka, Miroslav. Nad sběratelským dílem Josefa Čapky Drahlovského (1847–1926). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, s. 167–173.

Kapitola
[Obrazová příloha]. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 103–110.

Kapitola
Válka, Miroslav. Obsah. In: Válka, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 2011, s. 5.

Kapitola
Válka, Miroslav. Obsah. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 3.

Kniha
Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Kapitola
Válka, Miroslav. Orební náčiní a jeho typologie a systematika. In: Válka, Miroslav. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie. 2014, s. 35–40.