Vondrák, Václav

Varianty jmen:

Vondrák, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Kapitola
Vondrák, Václav. Básnická řeč posledních desítiletí ; Jaroslav Vrchlický. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 87–94.

Kapitola
Vondrák, Václav. Bezprostředně před přízvukem .... In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 23–29.

Kapitola
Vondrák, Václav. Čelakovský a jeho přátelé ; Kollár ; Erben. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 55–62.

Kapitola
Vondrák, Václav. Dodatek. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 70–84.

Kapitola
Vondrák, Václav. Doslov. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 85.

Kapitola
Vondrák, Václav. Fr. Palacký. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 63–71.

Kapitola
Vondrák, Václav. Gramatické zpracování spisovného jazyka ; Gebauer ; Slovníky. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 83–86.

Kapitola
Vondrák, Václav. Kdy působil zákon Fortunatovův? ; Dvojí metatonie v praslovanštině. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 29–33.

Kapitola
Vondrák, Václav. Literatura a zkratky. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 98.

Kapitola
Vondrák, Václav. O předložkových výrazech. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 49–52.

Kapitola
Vondrák, Václav. O slovesech s původním klesavým přízvukem na kořenné slabice. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 33–48.

Kapitola
Vondrák, Václav. Obsah. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 103–105.

Kapitola
Vondrák, Václav. Obsah. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 53.

Kapitola
Vondrák, Václav. Odtržení Slováků od spisovné češtiny. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 72–73.

Kapitola
Vondrák, Václav. Oživení českého písemnictví od let padesátých, ale částečný pokles spisovného jazyka ; Máj ; Hálek ; Neruda. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 74–77.

Kniha

Kapitola
Vondrák, Václav. Reakce puristů proti jazykovým nesprávnostem a jejich t. zv. brusy. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 78–82.

Kapitola
Vondrák, Václav. [Slova s polohláskou v některé ze tří slabik ; Přízvuk na jiné slabice než v I.]. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 29.

Kapitola
Vondrák, Václav. Slovesa IV. třídy. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 45–70.

Kapitola
Vondrák, Václav. Sloveso. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 31–40.

Kapitola
Vondrák, Václav. Složeniny kmenů na -i s předložkami. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 27–29.

Kapitola
Vondrák, Václav. Složeniny o dvou jménech. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 29–31.

Kapitola
Vondrák, Václav. Staročeský spisovný jazyk ; Hus. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, s. 9–12.

Kapitola
Vondrák, Václav. Substantivní složeniny. In: Vondrák, Václav. Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, s. 4–27.