Žilka, Tibor

Varianty jmen:

Žilka, Tibor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Kapitola
Žilka, Tibor. Béla Balázs – spisovateľ, filmový estét, scenárista. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 57–68.

Článek
Žilka, Tibor. Intertextuality in Slovak prose and drama. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 47–58.

Kapitola
Žilka, Tibor. Komunikačné relácie literárneho textu (filmu). In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, s. 233–240.

Kapitola
Žilka, Tibor. Literárny text a jeho filmová podoba : (Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 205–215.

Kapitola
Žilka, Tibor. Metafikcia v slovenskej postmodernej próze. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, s. 131–138.

Kapitola
Žilka, Tibor. Normalizácia v (česko)slovenskom literárnom kontexte. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 59–65.

Kapitola
Žilka, Tibor. Novšia tvorba M. Kunderu v česko(slovenskom) kontexte. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 50–57.

Kapitola
Žilka, Tibor. Slovenská a česká symbolika. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 305–314.