Zouhar, Jan

Varianty jmen:

Zouhar, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 95.

Článek
Zouhar, Jan. Albína Dratvová o ženské duši. Studia philosophica. 2017, roč. 64, č. 2, s. 51–62.

Článek
Zouhar, Jan. Arthur Schopenhauer a české myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1991, roč. 40, č. B38, s. 45–49.

Článek
Zouhar, Jan. [Belás, Ľubomír. Kant a Machiavelli: historicko-filozofická analýza a komparácia]. Studia philosophica. 2014, roč. 61, č. 2, s. 100.

Článek
Zouhar, Jan. [Blecha, Ivan. Edmund Husserl a česká filosofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, roč. 53, č. B51, s. 163–164.

Článek
Zouhar, Jan. Brněnská katedra filozofie 1950-2000. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, roč. 49, č. B47, s. 11–18.

Kapitola
Zouhar, Jan. Brněnská katedra filosofie v letech 1950-2000. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 15–20.

Článek
Zouhar, Jan. Cesta do Ruska. Studia philosophica. 2018, roč. 65, č. 1-2, s. 101–104.

Článek
Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf. Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 117–133.

Článek
Zouhar, Jan. Česká filozofie v národním životě konce 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. 103–106.

Kapitola
Zouhar, Jan. Česká otázka. In: Zouhar, Jan. Minulý konec století. 2000, s. 122–129.

Článek
Zouhar, Jan. [Dębowski, J.; Gawor, L.; Jedynak, S.; Kosior, K.; Zdybel, J.; Zdybel, L. Mała encyklopedia filozofii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, roč. 47, č. B45, s. 113.

Článek
Zouhar, Jan. Dějiny filosofie jako filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, roč. 54, č. B52, s. 5–13.

Kapitola
Zouhar, Jan. Dekadence. In: Zouhar, Jan. Minulý konec století. 2000, s. 95–110.

Článek
Zouhar, Jan. Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie. Studia philosophica. 2012, roč. 59, č. 2, s. 81–88.

Článek
Zouhar, Jan. [Dokulil, Miloš. Masaryk a náboženství: sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM]. Studia philosophica. 2013, roč. 60, č. 2, s. 139–140.

Článek

Článek
Zouhar, Jan. [Dvořák, Petr; Zummr, Josef ed. et al. 60 let Filosofického časopisu]. Studia philosophica. 2013, roč. 60, č. 2, s. 138–139.

Článek
Zouhar, Jan. Existencialismus a české myšlení 1945–1948. Studia philosophica. 2013, roč. 60, č. 1, s. 37–46.

Článek
Zouhar, Jan. [Farkašová, Etela. Paralely a prieniky]. Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 1, s. 106–108.

Článek
Zouhar, Jan. [Filosof českých duchovních dějin: k sedmdesátinám profesora Karla Máchy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 180–182.

Článek
Zouhar, Jan. Filozofie a brněnský kulturní kontext. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, roč. 42, č. B40, s. 87–90.

Článek
Zouhar, Jan. Filozofie citu Františka Mareše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, roč. 48, č. B46, s. 101–104.

Kapitola
Zouhar, Jan. Filozofie. In: Zouhar, Jan. Minulý konec století. 2000, s. 16–25.

Článek
Zouhar, Jan. Francouzská revoluce ve filozofické reflexi. Studia philosophica. 2012, roč. 59, č. 2, s. 97–98.

Článek
Zouhar, Jan. [Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu: z historii polskich odczytań filozofa noblisty]. Studia philosophica. 2017, roč. 64, č. 1, s. 133–134.