Sacra 2022, roč. 20, č. 2

Obrázek
Název čísla
Výroční číslo 20 let vydávání časopisu Sacra
Rok
2022
Rok vydání
2022
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Poznámka
  • Číslo 2022/2 bylo vydáno s podporou specifického projektu Masarykovy univerzity Studentská vědecká činnost v religionistice (MUNI/A/1283/2021).
Ústav FF MU
Úvodník – Editorial
Page Title
5-6 Úvodník Menšíková, Tereza | pdficon
Studie – Articles
Page Title
7-21 Ženy v nábožensky smíšených manželstvích a proměny jejich náboženské identity Jačisko Nasri, Tamara | pdficon
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
Page Title
22-34 Úvod do fenoménu mesmerismu: doktor Mesmer a animálny magnetizmus Tkáč, Marek | pdficon
35-43 Prezentační aspekty hnutí Sinčchondži Mach, Matěj | pdficon
44-51 Záchvěvy minulosti v přítomných okamžicích : reflexe výročí Ústavu religionistiky FF MU a časopisu Sacra (ve vzájemné provázanosti) Valtrová, Jana; Menšíková, Tereza | pdficon
Rozhovory – Interviews
Page Title
52-60 Rozhovor s Martinem Tomešem o souvislostech humanitního a technického vzdělání i vztahu osobní religiozity a studia Hampejs, Tomáš; Tomeš, Martin | pdficon
Zprávy – Reports
Page Title
61-69 Historie 20 let vydávání časopisu Sacra očima jeho šéfredaktorek a šéfredaktorů Vondruška, Oldřich; Žatečka, Luděk; Chalupa, Aleš; Kundt, Radek; Kundtová Klocová, Eva; Kaše, Vojtěch; Čejková, Olga; Vrzal, Miroslav; Ketman, Václav; Menšíková, Tereza | pdficon
70-72 Zpráva z mezinárodní konference Paganism and its Others Houserová, Petra | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[73] Pokyny pro autory | pdficon