2

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2022
Ročník: 57
Číslo: 2
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Title Document
Klosterneuburger Librettodrucke aus dem 18. Jahrhundert – neu bewertet | 5–27
Perutková, Jana
PDF
Title Document
Hans Bruckmüller: Mahlerův současník a osobnost německého hudebního života na Moravě | 29–51
Pivoda, Ondřej
PDF
Title Document
The Latin Office of the Dead in mediaeval manuscripts from the territory of Slovakia | 53–77
Veselovská, Eva
PDF
Title Document
Moje večery : vzpomínky Ljudmily Ivanovny, tetičky ruské hudby | 79–105
Dupalová, Zuzana
PDF
Title Document
Muzealizace hudebních nástrojů a její teoretické reflexe od 19. století do současnosti | 107–129
Zapletal, Miloš
PDF
Title Document
"Živý recitativ beze slov" : symfonické básně Antonína Dvořáka v reflexi Leoše Janáčka | 131–143
Vejvodová, Veronika; Števanka Kadlíčková, Barbora
PDF
Title Document
Dvořák, Martinů and Gershwin as a source of inspiration for Vladimír Sís's music films | 145–161
Musil, Ondřej
PDF
Title Document
Karel Husa a recepce jeho díla v českých zemích po roce 1989 | 163–175
Vičarová, Eva
PDF
Title Document
MIDI housle v umění – od hudebního zvuku k multimediálnímu ovladači | 177–186
Flašar, Martin
PDF