Varianty jmen:

Žďárská, Anna
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 1 z celkového počtu 1.

Článek
Havrda, Jan; Žďárská, Anna. Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 385–420.