Historie brněnského pivovarnictví od zrušení propinace do první světové války

Název: Historie brněnského pivovarnictví od zrušení propinace do první světové války
Variantní název:
  • History of the Brno brewing industry from the abolition of propination to the First World War
Autor: Vrána, Filip
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 2, s. 31-71
Rozsah
31-71
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study attempts to identify the basic factors that shaped the development of the brewing industry in Brno from the second half of the 19th century to the First World War. The abolition of the propination law in 1869 is particularly important, as it freed up the market and allowed investors to freely establish new breweries. In particular, the study analyses the development of První brněnský akciový pivovar a sladovna [First Brno Stock Brewery and Malt House], which is known today as the Starobrno brewery, the only industrial brewery still operating in the city. A significant part is also devoted to the competing Moravia brewery and others within the territory of today's city. The history of the Brno brewing industry was shaped by founding fever on the one hand and by competitive pressure tempered by cartelization on the other.
Reference
[1] Archiv města Brna, Sbírky map a plánů – Účelové stavby

[2] Moravský zemský archiv Brno, C 11 Krajský soud Brno

[3] Moravský zemský archiv Brno, H 613 První brněnský akciový pivovar a sladovna, Brno

[4] Moravský zemský archiv Brno, H 614 Moravia, pivovar a sladovna, a.s., Brno

[5] Moravský zemský archiv Brno, K 452 Pivovary Brno, s. p.

[6] Brünner Handels- und Gewerbe-Adressbuch (1874) = Brünner Handels- und Gewerbe-Adressbuch für das Jahr 1874, Brünn.

[7] Český sládek I, 1878.

[8] Deset let technické práce (1928) = Deset let technické práce 1918–1928, Brno.

[9] Handels, Gewerbe (1862) = Handels, Gewerbe und allgemeines Adressenbuch nebst den Häuser-Verzeichnisse der Landeshaupstadt Brünn, Brünn.

[10] Hlas 3. 7. 1915.

[11] Kvas XIII, 1885; XXI, 1893; XXII, 1894; XXIII, 1895; XXVI, 1898; XXVIII, 1900; XXIX, 1901; XXX, 1902; XXXI, 1903; XXXII, 1904; XXXIX, 1911; XLI, 1913; LXXV, 1947.

[12] Lidové noviny VII, 26. 4. 1899; VII, 14. 5. 1899; XI, 23. 6. 1903; XII, 28. 9. 1904; XIV, 14. 7. 1906; XV, 19. 7. 1907; XIX, 15. 12. 1911.

[13] Mezinárodní výstava (1929) = Mezinárodní výstava pivovarsko-sladařská: slavnostní spis, Brno, 3. 3. – 15. 9. 1929, Brno [s. n.].

[14] Moravské noviny 8. 7. 1869; 3. 3. 1870; 4. 4. 1871; 26. 11. 1867; 11. 1. 1868.

[15] Moravská orlice X, 13. 8. 1872; XXVI, 6. 4. 1888; XXXVII, 2. 7. 1899; XL, 24. 9. 1902; XLIII, 10. 10. 1905.

[16] Národní listy XLV, 3. 11. 1905.

[17] Pivovarské listy VI, 1888; VIII, 1890; XV, 1897; XVII, 1899; XVIII, 1900; XXVIII, 1901; XXXIII, 1905.

[18] Pivovarský obzor IX, 1933.

[19] Starobrno 100 (1972) = Starobrno 100 (1872-1972). 100 let obětavé a poctivé práce, Brno.

[20] Zákony a nařízení zemská (1869) = Zákony a nařízení zemská pro Markrabství Moravské, Brno.

[21] Basařová, Gabriela (2011): České pivo, Praha.

[22] Brauner, Julius (1898): Geschichte und Entwickelungsgang des Brauwesens in Mähren 1848 bis 1898, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848–1898, Wien.

[23] Brettschneider, Antonín (1965): Československé pivovarnictví od konce 18. století do roku 1945, in: Sborník pro dějiny přírodních věd 10, Praha, s. 69–128.

[24] Cibulka, Pavel – Spišák, Jaroslav (2012): Historie a současnost podnikání na Brněnsku, Žehušice.

[25] Černohlávek, Jan (2012): Jehnice od minulosti k dnešku: sborník statí k výročí 720 let: 1292–2012, Brno.

[26] Čižmář, Zeno (2002): Starobrno 130 let: arcanum boni tenoris animae, Brno.

[27] Flodr, Miroslav (2001): Brněnské městské právo, Brno.

[28] Geisselreiter, Rostislav (1982): Pivovar Starobrno, in: Kvas. Příloha časopisu Kvasný průmysl 7, s. 1–3.

[29] Heller, Hermann (1890): Mährens Männer der Gegenwart: biografisches Lexicon, I. a IV. díl, Brünn.

[30] Chodounský, František (1891): Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví, Praha.

[31] Chodounský, František (2005): Pivovarství, Praha.

[32] Chylík, Jindřich (1948): Přehled dějin moravského průmyslu, 1. díl, Brno.

[33] K padesátému výročí (1935) = K padesátému výročí Společenstva hostinských a kavárníků v Brně 1885: 15. 4. 1935, Brno.

[34] Korda, V. – Svozil, J. (1962): 90 let pivovaru Starobrno, in: Kvasný průmysl VIII, č. 11, s. 247–249.

[35] Kratochvíle, Antonín (2005): Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století, Praha.

[36] Likovský, Zbyněk (2000): Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869–1900, Brno.

[37] Likovský, Zbyněk (2010): Držitelé, provozovatelé a vedoucí pivovarů Českých zemí 1869–1989, Praha.

[38] Menšíková, Miroslava (2008): Z historie pivovaru v Jehnicích u Brna, in: Forum Brunense: sborník prací Muzea města Brna, s. 113–123.

[39] Moravský zemský archiv, H 613 První brněnský akciový pivovar a sladovna, Brno (1883) 1889–1945 (1952), prozatimní inventární seznam.

[40] Peša, Václav – Dřímal, Jaroslav (1973): Dějiny města Brna, 2. díl, Brno.

[41] Prachař, Augustin – NoháČek, Jindřich – Tálský, František (1928): Královo Pole: nástin vývoje do roku 1925, Brno.

[42] Propinační právo, in: Ottův slovník naučný, XX. díl, 1903, s. 773.

[43] Rozinková, Kateřina (2012): České pivovarnictví a jeho kartelizace 1869–1918, rigorózní práce, Univerzita Karlova, Praha.

[44] Skutil, Jan (1993): Řečkovice a Mokrá Hora: Z dějin městské části Brna, Brno.

[45] Smutný, Bohumír (2012): Brněnští podnikatelé a jejich podniky: 1764–1948 : encyklopedie podnikatelů a jejich rodin, Brno.

[46] Smutný, Bohumír (2016): Řemeslná, manufakturní a tovární výroba ve městě Brně, na jeho předměstích a v okolí: podle údajů vceňovacích operátů stabilního katastru v první polovině 40. let 19. století (v rozsahu území pozdější brněnské průmyslové aglomerace), Brno.

[47] Starec, Milan – Holub, Petr (2019): Noback vs. Novák: stavitelé pivovarů, Praha.

[48] Štursa, Jiří – Kazatel, Jiří – Mrkos, Jiří (2019): 150 let MHD v Brně, Brno.

[49] Teš, Jiří – Cicvárek, Jiří – Zmidloch, Jan (1992): Starobrno – zlatý trumf! 1872–1992: značka, která nezestárla, Brno.

[50] Tužínová, Radmila (2004): Blažovické pivovary a lihovar, in: Blažovický zpravodaj 2, s. 8–9.

[51] Ullmann, Karel (1948): Po zavátých stopách mého života, I. sv., Brno.

[52] Viktořík, Michael (2007): Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu: (od 60. let 19. století do roku 1948), Olomouc.

[53] Zemětřesení v Zábrdovicích, in: Internetová encyklopedie dějin Brna (12. 2. 2020). Online: https://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=2725.