2

Title: Studia historica Brunensia
Rok: 2023
Ročník: 70
Číslo: 2
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5
Bárta, Stanislav
PDF
Title Document
Pivo jako předmět bádání v rámci humanitních věd | 7–12
Zajíc, Libor
PDF
Title Document
Cisterciáci a pivo : vaření piva ve středověkých klášterech a jeho odraz v písemných a hmotných pramenech českých cisterciáckých klášterů | 13–29
Charvátová, Kateřina
PDF
Title Document
Historie brněnského pivovarnictví od zrušení propinace do první světové války | 31–71
Vrána, Filip
PDF
Title Document
Salvator: jak se z piva stal pivní styl a poté opět pivo | 73–79
Provazník, Lukáš
PDF
Title Document
Možnosti a limity rekonstrukce historických receptů na přípravu piva (na příkladu díla Františka Ondřeje Poupě) | 81–90
Juřička, Martin; Štursa, Václav
PDF
Title Document
Fyziologie výživy, pivo a filozofická antropologie : Jacob Moleschott a Ludwig Feuerbach | 91–106
Brázda, Radim
PDF
Title Document
Pivo v českém filmu : formální a sémantická analýza | 107–116
Heczková, Libuše; Svatoňová, Kateřina
PDF
Title Document
Sur a tři svatby : úloha piva při udmurtských přechodových rituálech | 117–137
Vysloužilová, Dagmar
PDF