Pivo jako předmět bádání v rámci humanitních věd

Název: Pivo jako předmět bádání v rámci humanitních věd
Variantní název:
  • Beer as an object of research in the humanities
Autor: Zajíc, Libor
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 2, s. 7-12
Rozsah
7-12
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In recent years, the humanities have become less resistant to research on non-traditional topics in connection with interdisciplinary collaboration. One such topic is beer, which, in the historical sciences in the Czech lands, has only been studied from the perspective of economic history until recently. However, other approaches to this subject have proved fruitful, thanks to research by several departments studying this traditional Central European beverage from the perspective of cultural history. Recent findings have already answered a number of interesting questions. This study reflects on the historiographical change in the nature of research on beer and outlines methodological possibilities for further research.
Reference
[1] Altman, Karel (1993): Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli, Brno.

[2] Basařová, Gabriela – Basař, Petr – Hlaváček, Ivo – Hlaváček, Jan (2011): České pivo, Praha.

[3] Basařová, Gabriela – Šavel, Jan – Basař, Petr – Lejsek, Tomáš (2010): Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, Praha.

[4] Businská, Helena (1972): Středověká latinská terminologie v oblasti pivovarnictví, in: Listy filologické 95, s. 96–99.

[5] Čornej, Petr (1997): Pivovar "V Pekle" a dějinné souvislosti jeho osudů, in: Vladimír Novotný (ed.): Hospody a pivo v české společnosti, Praha, s. 151–166.

[6] Grisa, Jan (2019): První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích: zaměstnává hraničáře, podporuje český živel!, Ústí nad Labem.

[7] Guerrero, Fernando (2022): Baptized by Beer: Continuity and Change in the Religious Use of Alcoholic Beverages in Medieval Norway and Iceland, in: John A. Geck – Rosemary O´Neill – Noelle Phillips (edd.): Beer and Brewing in Medieval Culture and Contemporary Medievalism, Cham, s. 93–113.

[8] Chaloupka, Vladimír (2002): Pivovarnictví na Kladensku a Slánsku, Kladno.

[9] John, Jiří (2008): Vaření piva v českých zemích. Zaniklé pivovary na Sokolovsku, Sokolov.

[10] Joza, Petr (2019): Historie pivní láhve v Čechách, Praha.

[11] Likavský, Zbyněk (2005): České pivovary 1869–1900, Praha.

[12] Likavský, Zbyněk (2010): Držitelé, provozovatelé a vedoucí pivovarů Českých zemí 1869–1989, Praha.

[13] Likavský, Zbyněk (2006): Pivovary československého území 1900–1948, Praha.

[14] Likavský, Zbyněk (2008): Pivovary českých zemí 1948–1989, Praha.

[15] Minařík, Martin (2017): V národních barvách: akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869–1945, Pelhřimov.

[16] Novotný, Vladimír (ed.) (1997): Hospody a pivo v české společnosti, Praha.

[17] Nurin, Tara – Fahrendorf, Teri (2021): A Woman's Place Is in the Brewhouse: A Forgotten History of Alewives, Brewsters, Witches, and CEOs, Chicago.

[18] Phillips, Noëlle (2020): Craft Beer Culture and Modern Medievalism, Leeds.

[19] Ptáček, Josef (1991): Dobrušské pivovarnictví (1320–1991). Kapitoly z dějin dobrušského pivovarnictví v sedmi stoletích, Dobruška.

[20] Renner, Jan (2012): Rakovnické pivovarnictví. Od nejstarších dob až do konce XVIII. století, Rakovník.

[21] Ruppen, Sara – Friedrich, Christoph (edd.) (2020): Brauer und Apotheker – eine seltsame Personalunion: ein Beitrag zur pharmazeutischen Geschichte des Bieres, Stuttgart.

[22] Veselý, Martin (ed.) (2019): Orosené dějiny, Ústí nad Labem.

[23] Veselý, Martin – Kaiserová, Kristina (edd.) (2007): Pivo lepších časů, Ústí nad Labem.

[24] Vinopal, Jiří (2007): Konzumace piva a návštěvnost pohostinských zařízení v České republice v roce 2006, in: Kvasný průmysl 53, s. 109–111.

[25] Zajíc, Libor – Piškulová, Jana (2022): Pivní kultura v Andalusii, in: Pivo, Bier & Ale 11, č. 1, s. 20–53.

[26] Zíbrt, Čeněk (2013): Pivo v písních lidových a znárodnělých, Praha.