Analýza samizdatu kvantitativními metodami

Název: Analýza samizdatu kvantitativními metodami
Variantní název:
  • The quantitative analysis of samizdat literature
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 49-65
Rozsah
49-65
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study offers insight into the examination of samizdat journals from the point of view of analysis of quantitative data, obtained from the Czech Literary Samizdat Bibliography database, created in the years 2016–2022 as part of the Czech Literary Bibliography at the Institute of Czech Literature at the CAS. It describes how the development of the database defined the excerption scope, presents findings based on possible interpretation of the obtained data (primarily addressing questions concerning authorship, genre, and theme), as well as various ways in which the prepared data can be misleading (due to, for example, incompleteness of the dataset investigated, and specific issues raised by cataloguing in MARC 21 format).
Note
Studie vznikla jako výstup Česká literární bibliografie (LM2023043), podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci jeho aktivit na podporu výzkumných infrastruktur.
Při vzniku studie byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243)
Reference
[1] GRUŠA, Jiří 1992 Cenzura a literární život mimo masmédia (Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV)

[2] MACHOVEC, Martin 2001 "Literární dílo největšího mystifikátora podzemí", in Kritická příloha RR, 21/2001, s. 73–76

[3] MACHOVEC, Martin 2009 "The Types and Functions of Samizdat Publications in Czechoslovakia, 1948–1989", in Poetics Today30:1 (Spring 2009), s. [1] –26

[4] MACHOVEC, Martin 2016 "Obecně přijímaná definice samizdatu neexistuje", in Česká literatura, 6/2016, s. 941–944

[5] PREČAN, Vilém 2016 "Samizdat považuji za médium", in Česká literatura 6/2016, s. 929–932

[6] PŘIBÁŇ, Michal a kol. 2018 "Úvodem", in tíž: Český literární samizdat 1949–1989: edice, časopisy, sborníky (Praha: Academia), s. 11–12

[7] ŠTOGR, Josef 2017 "Možnost samizdatu – úvod", in týž: Možnost samizdatu: komentovaný výběr z textů vydaných v časopisu Možnost v letech 1980–1989 (Plzeň: Knihovna kardinála Berana), s. 7–11

[8] VRBA, Tomáš 2001 "Nezávislé písemnictví a svobodné myšlení v letech 1970–1989", in BITRICH, Tomáš a kol.: Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989 (Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny), s. 265–308

[9] Bibliografie samizdatu. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno 2023-04-30]. Dostupné z: https://vufind.ucl.cas.cz/