Interpretační pohled na českou a slovenskou modernu meziválečného období

Název: Interpretační pohled na českou a slovenskou modernu meziválečného období
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 179-181
Rozsah
179-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kopecká, Zuzana. Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2022. 223 s. ISBN 978-80-224-1969-7.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.