Zelenka, Miloš

Varianty jmen:

Zelenka, Miloš (preferováno)
Зеленка, Милош
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 136.

Kapitola
Pokorný, Milan; Zelenka, Miloš. Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, s. 9–17.

Článek
Zelenka, Miloš. Areál a filologická studia. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 206–208.

Článek
Zelenka, Miloš. Areál a filologická studia. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 65–67.

Článek
Zelenka, Miloš. Biele miesta. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 3, s. 45–46.

Článek
Zelenka, Miloš. Cenná příručka o základech literárního "řemesla". Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 3, s. 64–66.

Článek
Zelenka, Miloš. Černohorský Petar Njegoš v kontextu evropské kultury. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 131–134.

Článek
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA). Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 103–109.

Kapitola
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 260–272.

Článek
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 7–18.

Článek
Zelenka, Miloš. Česká literatura v Americe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 186–187.

Článek
Zelenka, Miloš. Český slavista a Evropan Antonín Měšťan. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 40–45.

Článek
Káša, Peter; Zelenka, Miloš. Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny). Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 1, s. 54–57.

Článek
Zelenka, Miloš. Dějiny meziválečné slavistiky v dokumentech. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. 103–107.

Článek
Zelenka, Miloš. Dějiny německého překladu v Polsku jako zprostředkovatel slovansko-neslovanských vztahů ve střední Evropě. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 169–173.

Kapitola
Zelenka, Miloš. Dekonstruktivistická komparatistika v éře poststrukturální kritiky. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 143–151.

Článek
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 57–59.

Článek
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Ďurišinův projekt a jeho mezinárodní kontext. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 57–59.

Článek
Zelenka, Miloš. [Harpáň, M. Teória literatúry]. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 3, s. 68.

Článek
Zelenka, Miloš. Horizonty současné literární komparastiky v slovanských zemích. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 1, s. 42–47.