Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Obrázek
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Zelenková, Anna (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Rok vydání
2005
Rozsah
363 s.
Edice
  • Brněnské texty k slovakistice; 8
ISBN
80-210-3898-5
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 450022
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
3-4 Úvodem | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
5-18 Nová európska dráma : (poľská, česká a slovenská dráma v konfrontáciách a súvislostiach) | pdf icon Beňová, Juliana
Page Chapter number Title
19-28 Anglický neumelecký text v slovenskom kultúrnom prostredí : (The Last Three Minutes v slovenskom preklade) | pdf icon Biloveský, Vladimír
Page Chapter number Title
29-38 Anglistova lekce slavistiky jako inspirace a možnost perspektivy : (Aloys Skoumal a slovanské překlady Joyceova Odyssea) | pdf icon Blümlová, Dagmar
Page Chapter number Title
39-48 Typy implikácií a ich opodstatněnosť v slovenských zákonoch : stavba slovenskej legislatívnej vety | pdf icon Čulenová, Eva
Page Chapter number Title
49-54 Jaká je a jaká asi bude slavistika v 21. století | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
55-60 Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra | pdf icon Hincová, Katarína
Page Chapter number Title
61-76 K paralelám českých a slovanských pojmenování rodinných : (s ohledem na systém jihočeských nářečí) | pdf icon Holub, Zbyněk
Page Chapter number Title
77-86 Slovanství versus germánství: polemiky Oswalda Balzera a Josefa Pekaře s Theodorem Mommsenem jako neukončený problém | pdf icon Jiroušek, Bohumil
Page Chapter number Title
87-94 Aktuálne problémy medziliterárnych vzťahov v staršej slovenskej literatúre | pdf icon Kákošová, Zuzana
Page Chapter number Title
95-106 Hermeneutická hodnota slovenskej a českej teórie medziliterárnosti | pdf icon Koprda, Pavol
Page Chapter number Title
107-112 Realizmus s prívlastkom? | pdf icon Kruláková, Anna
Page Chapter number Title
113-118 Súčasné podoby areálových štúdií | pdf icon Kúchová, Eva
Page Chapter number Title
119-134 Významové dění a aluzivní strategie v díle Vladimíra Janovice a Viery Švenkové : (interpretační etudy) | pdf icon Mikulášek, Alexej
Page Chapter number Title
135-146 Vojna na druhú : komparácia vybraných próz Franza Fühmanna a Leopolda Laholu | pdf icon Miškovská, Jana; Ďurníková, Natália
Page Chapter number Title
147-162 "Keby vám delala čeština potíže, jenom, oné, žeknete..." : slovenčina a čeština v literárnom spolužití | pdf icon Nábělková, Mira
Page Chapter number Title
163-170 Úskalia standardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka | pdf icon Nemcová, Emília
Page Chapter number Title
171-188 Jazykové variácie súčasného reklamného textu : teória a sociolingvistický prieskum | pdf icon Orgoňová, Oľga; Maliková, Viera
Page Chapter number Title
189-204 Osudové obraty do minulosti v ediční praxi české a slovenské slavistiky | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
205-210 Terminologizácia a determinologizácia odbornej lexiky | pdf icon Schwarzová, Eva
Page Chapter number Title
211-214 Literatura ve škole : (didaktické názory Viliama Oberta) | pdf icon Skálová, Jana
Page Chapter number Title
215-225 slavic-net.upol.cz - prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu | pdf icon Sobotková, Marie; Fiala, Jiří; Dobrotová, Ivana
Page Chapter number Title
227-232 Středoevropský slovanský trojúhelník - mýtus, nebo realita? | pdf icon Štěpán, Ludvík
Page Chapter number Title
233-245 Spoločné a rozdielne ideovotematické východiská v pohľadoch na Štát a Vladára v diele Niccola Machiavelliho a Martina Rakovského | pdf icon Šuša, Ivan
Page Chapter number Title
247-258 Současná slovenská věda o literatuře pro děti a mládež v česko-slovenských souvislostech | pdf icon Toman, Jaroslav
Page Chapter number Title
259-269 Albert Pražák a Pavol Országh Hviezdoslav : nad knihou Alberta Pražáka S Hviezdoslavom | pdf icon Vojtech, Miloslav
Page Chapter number Title
271-286 K českovídeňské slavistice | pdf icon Všetička, František
Page Chapter number Title
287-314 Prolegomena k premenám žánru : (látka, téma, čas) | pdf icon Žemberová, Viera
Page Chapter number Title
315-360 Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990-1995) | pdf icon Zelenková, Anna; Bečka, Jiří