Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí

Název: Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí
Variantní název:
  • School burnout in Hungarian high school students and teachers' responsibility for prevention: a new aspect of teacher competencies
Autor: Kunos, Nora
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 1, s. [55]-66
Rozsah
[55]-66
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento příspěvek se věnuje prvnímu maďarskému výzkumu syndromu vyhoření u žáků středních škol. Třebaže šlo o pouhý pilotní výzkum, názory pěti set žáků ze středních škol včetně odborných ve východním regionu země přinesly několik velmi důležitých poznatků. Na základě tohoto pilotního výzkumu můžeme mít za to, že syndrom vyhoření mezi maďarskými adolescenty je aktuálně existující jev: 13 % středoškoláků pociťuje ohrožení všemi třemi příznaky tohoto syndromu, tj. vyčerpaností, cynismem a neefektivitou při práci ve škole, a u 55 % žáků se projevuje alespoň jeden z těchto příznaků. Předpokládali jsme, že existuje souvislost s proměnnými na straně žáků, jako jsou pohlaví, věk a školní výsledky, i s atmosférou ve škole a obecným pocitem pohody ve škole, mírou spokojenosti s podporou ve škole. Naše hypotézy se plně potvrdily, neboť souvislost těchto proměnných s vyhořením je velmi úzká. Nově jsme se ve výzkumu zabývali předpokládaným vztahem mezi vyhořením u žáků a vyhořením u učitelů tak, jak je identifikovali sami žáci. Využili jsme Inventář školního vyhoření (Salmela-Aro) a připojili k němu tři dodatečné dimenze vyhoření u učitelů.
This paper examines the first research of school burnout in Hungarian high school students. In spite of the research being just a pilot study, the collected opinions of 500 students from general high schools and vocational schools in the eastern region of the country revealed several significant findings. Our pilot research shows that school burnout is an existing phenomenon among the students. Thirteen percent of high school students seem to be affected by all three related symptoms (exhaustion, cynicism, and inefficiency at school), while 55% of students are affected by at least one symptom. We presumed that there would be a connection between studentrelated variables—such as gender, age, and academic achievement—and school-related variables—such as school atmosphere, general feeling of well-being, and the amount of contentment with the school and school support. Our hypotheses were confirmed as the research showed a close connection between these variables and burnout syndrome. Our research is innovative in testing a presumed connection between student and teacher burnout, as such a connection was suggested by the students. Our research used the School Burnout Inventory created by Salmela-Aro, which we modified by adding three additional dimensions of teacher burnout.
Reference
[1] Caena, F. (2011). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. Brussels: European Commission.

[2] Çakıra, S., Akçab, F., Kodazc, A. F., & Tulgarerd, S. (2014). The survey of academic procrastionation on high school students with in terms of school burn-out and learning styles. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 114(1), 654–662.

[3] Freudenberger, H. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165. | DOI 10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x

[4] Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2006). Student–teacher relationships. In G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.), Children's needs (s. 59–71). Washington: National Association of School Psychologists.

[5] Hoglund, W. L., Klingle, K. E., & Hosan, N. E. (2015). Classroom risks and resources: Teacher burnout, classroom quality and children's adjustment in high needs elementary school. Journal of School Psychology, 53(5), 337–357. | DOI 10.1016/j.jsp.2015.06.002

[6] Jimerson, S. R., Oakland, D., & Farrell, T. (Eds.). (2006). The handbook of international school psychology. Oakland: SAGE Publications.

[7] Manchin, A. (2011, 14. prosince). More suffering than thriving in some EU countries. Gallup World. (Online only). Dostupné z www.gallup.com/poll/151544/Suffering-Thriving-Countries.aspx

[8] Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey-Bass.

[9] Maslach, C., Schaufeli, B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397–422. | DOI 10.1146/annurev.psych.52.1.397

[10] Murberg, T. A., & Bru, E. (2003). School-related stress and psychosomatic symptoms among Norwegian adolescents. School Psychology International, 25(3), 317–332. | DOI 10.1177/0143034304046904

[11] Raiziene, S., Pilkauskaite-Valickiene, R., & Zukauskiene, R. (2014). School burnout and subjective well-being: Evidence from crosslagged relations in a 1-year longitudinal sample. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(1), 3254–3258.

[12] Saft, E., & Pianta, R. C. (2011). Teachers' perceptions of their relationships with students: Effects of child age, gender, and ethnicity of teachers and children. School Psychology Quarterly, 16(2), 125–141. | DOI 10.1521/scpq.16.2.125.18698

[13] Salmela-Aro, K. et al. (2008). Does school matter? The role of school context in adolescents' school-related burnout. European Psychologist, 13(1), 12–23.

[14] Salmela-Aro, K. et al. (2009). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57. | DOI 10.1027/1015-5759.25.1.48

[15] Salmela-Aro, K. (2010, 19. ledna). School burnout among adolescents shows correlation with parental work burnout. Science Daily. (Online only). Dostupné z www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100119074754.htm

[16] Salmela-Aro, K., & Näätänen, P. (2006). Short school burnout scale. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

[17] Shen, B., McCaughtry, N., Martin, J., Garn, A., Kulik, N., & Fahlman, M. (2015). The relationship between teacher burnout and student motivation. British Journal of Educational Psychology, 85(4), 519–532. | DOI 10.1111/bjep.12089

[18] Slivar, B. (2001). The syndrome of burnout, self-image, and anxiety with grammar school students. Horizon of Psychology, 10(2), 21–32.

[19] Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2013). Schoolwork engagement and burnout among Finnish high school students and young adults: Profiles, progressions, and educational outcomes. Developmental Psychology, 50(3), 649–662. | DOI 10.1037/a0033898

[20] Vasalampi, K., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J. (2009). Adolescents' self-concordance school engagement, and burnout predict their educational trajectories. European Psychologist, 14(4), 332–341.