(Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců

Název: (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců
Variantní název:
  • (Non-)participation of adults in education as a result of individual strategies of socially anchored individuals
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. [149]-161
Rozsah
[149]-161
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hlavním postupem uplatněným v tomto textu je práce s reprezentativními příklady studií, jež se věnují tématu nerovností v účasti dospělých ve vzdělávání, zejména s ohledem na jejich sociální podmíněnost a dopady. Poukázáno je rovněž na politické, kulturní a psychologické souvislosti důvodů (ne)účasti dospělých ve vzdělávání. Text dospívá k náznakům toho, co by měly zohledňovat veřejné politiky orientované na cíl zvýšení participace dospělých ve vzdělávání. Mimo to jsou zohledněny obecnější příspěvky k úvahám o směřování výzkumu ve společenských vědách.
The main procedure applied in this article is a survey of representative studies dealing with unequeal participation of adults in education, especially in view of its social conditinality and impacts. Further the text focuses on political, cultural and psychological contexts of reasons for adults' (non-)participation in education. The text presents a brief outline of what should be considered by public policies aimed at increasing the participation of adults in education. Some general remarks about the importance of research in the social sciences are taken into consideration.