TIM ezin

Název: TIM ezin
ISSN
1805-2606 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2011-2014
Ústav FF MU
Popis
TIM ezin je recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Časopis vydával v letech 2011-2014 obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Časopis vycházel online.
TIM ezin (ISSN 1805-2606) is an online peer-reviewed scholarly journal focused on interdisciplinary research and theoretical reflection of discourse, practice and processes associated with new media. The journal was published between 2011-2014 by the staff and students of the Theory of interactive media study field at the Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Ročníky, čísla
2014 (Ročník 4)
1-2
2013 (Ročník 3)
1-2
2012 (Ročník 2)
1
2011 (Ročník 1)
1