Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Název: Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy
Variantní název:
  • Silent partnership: relations between parents and female teachers in primary schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 1, s. [27]-51
Rozsah
[27]-51
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento text představuje empirickou studii, jež se na základě dat z kvalitativního výzkumného šetření mezi rodiči a učitelkami prvního stupně základní školy snaží popsat podoby interakce a komunikace mezi rodinou a školou. Specificky se přitom zaměřuje na skupinu rodičů se socioekonomickým statusem odpovídajícím střední třídě, kteří jsou učitelkami vnímáni jako dobří a spolupracující rodiče. Vykresluje strategii tichého partnerství, jež spočívá v podřízení se očekáváním učitelek za účelem dosažení vlastních cílů.
Based on a qualitative research with parents and primary school (6–10) female teachers, this text is an empirical study endeavouring to disclose the forms of interaction and communication between the family and the school. The group of parents representing the economic status of the middle-class, who are perceived by female teachers as good and cooperative parents, is specifically focused on. Described is their strategy of silent partnership which typically makes parents conform to teachers' expectations in order to achieve their own objectives.
Reference
[1] De CARVALHO, M. P. Rethinking Family – School Relations: A Critique of Parental Involvement in Schooling. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. ISBN 0-8058-3496-6.

[2] BASTIANI, J. Patents as partners. Genuine progress or empty rhetoric? In MUMM, P. Parents and Schools. London: Routledge, 1993, s. 104–116. ISBN 0-415-08926.

[3] BOURDIEU, P., PASSERON, J-C. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage, 2000. ISBN 0-8039-8319.

[4] CHRISTENSON, S. L., ANDERSON, A. R. Commentary: The Centrality of the Learning Context for Student's Academic Enabler Skills. School Psychology Review, 2002, s. 378–399. ISSN 02796015.

[5] CHRISTENSON, S. L., SHERIDAN, S. M. Schools nad Families. Creating Essentials Connection for Learning. New York: The Guilford Press, 2001. ISBN 1-57230-654-8.

[6] COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation Human Capital. The American Journal of Sociology, 1988, 94, s. 95–120.

[7] EPSTEIN, J. L. Parents' Reactions to Teacher Practices of Parent Involvement. The Elementary School Journal, 1986, č. 3, s. 277–294. ISSN 0013-5984. | DOI 10.1086/461449

[8] EPSTEIN, J. L., SANDERS, M. G. Connecting Home, School and Community. In HALLINAN, M. T. Handbook of Sociology of Education. New York: Springer, 2000, s. 285–306. ISBN 0-387-32517-4.

[9] GOFFMAN, E. Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor Books, 1967.

[10] KATRŇÁK, T. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-29-6.

[11] LAREAU, A. Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary Education. London: The Falmer Press, 1989. ISBN 1-85000-312-2.

[12] MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J. (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1400-4.

[13] RABUŠICOVÁ, M., POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cesty k partnerství. Pedagogika, 1996, č. 1, s. 49–61. ISSN 0031-3815.

[14] RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. Škola a /versus/ rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

[15] RABUŠICOVÁ, M. Vztahy rodiny a školy: vývoj tématu. In Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., Čiháček, V. Škola a /versus/ rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 9–21. ISBN 80-210-3598-6.

[16] RAVN, B. Cultural and Political Divergencies in Approaches to Cooperation between Home, School and Local Society in Europe. In Castelli, S., Mendel, M., Ravn, B. (eds.). School, Family and Community Partnership in a World of Differences and Changes. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersitetu Gdanskiego, 2003, s. 9–18. ISBN 83-7326-167-2.

[17] SANDERS, M. G. The Effects of School, Family and Community Support on the Academic Achievement of African American Adolecsents. Urban education, 1998, Sept., s. 385–409. ISSN 00420859. | DOI 10.1177/0042085998033003005

[18] SIMON, B. S. Family Involvement in High Schools: Predictors and Effects. NASSP Bulletin, 2001, Oct., s. 8–19. ISSN 01926365. | DOI 10.1177/019263650108562702

[19] ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Typizační postupy rodičů a učitelů na začátku 2. stupně ZŠ. In Pražská skupina školní etnografie. Typy žáků. Praha: PedF UK, 1995. [cit. 15-06-2009]. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/ etnografie/vyzkum/Typy/stechviktor.pdf.

[20] ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In Pražská skupina školní etnografie. Co se v mládí naučíš. Praha: PedF UK, 2001, Supplementum 77, s. 144–164.