37-38

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1988-1989
Ročník: 37-38
Vydáváno
1988-1989

Čísla v tomto ročníku

Číslo H23-24