filozofové -- starověké Řecko -- 5.-4. stol. př. Kr.