Jáchymov

Schneiderwinklová, Pavlína; Malina, Ondřej; Augustýnová, Markéta. Archeologické nálezy z důlních areálů 16. století v Jáchymově