timber constructions

Barteková, Anna; Pristachová, Patrícia; Nováková, Lucia; Novák, Martin; Hulínek, Drahoslav. Stredoveké osídlenie Šamorína