špendlík

Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Špendlík – před hradbou a za hradbou