nomenclature

Musil, Vladimír; Bozděchová, Ivana; Čech, Pavel; Lískovec, Tomáš; Stingl, Josef; Kachlík, David. Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy