Sup, Jan

Řehořková, Marie; Pol, Milan. Docent Jan Sup sedmdesátníkem
Pol, Milan; Řehořková, Marie. Za docentem Janem Supem