Názvy

Zobrazují se záznamy 81 - 90 z celkového počtu 36616

Kapitola
Ostrá, Růžena. 5. In: Ostrá, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : (etude diachronique d'un champ conceptuel). , s. 105–119.

Kapitola
Doctorow, Cory. #5. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. , s. 61–63.

Článek
Hašek, Vladimír, Měřínský, Zdeněk. 5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 425.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. 5. medzinárodný kongres štúdia juhovýchodnej Európy. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 504.

Článek
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 97–100.

Článek
Tomášek, Martin. 50. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 486–490.

Článek
Cviková, Jana. 50. výročie založenia Ústavu svetovej literatúry SAV. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 234.

Článek
Maříková-Kubková, Jana. 51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia Historica, 23.–26. září 2019, hrad Křivoklát. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 985–986.