Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2001, vol. 11, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Zahrádka, Miroslav. Glosa o užitečné čítance. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 64.

Article
Pospíšil, Ivo. Vyvážený kompromis. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 64–65.

Article
Čmarova, Marina Ivanovna. О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 20–29.

Article
Mikluš, Michal. [Benediková, Ľudmila. Štruktúra a informačné parametre ruskej a slovenskej grafiky]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 55–57.

Article
Lepilová, Květuše. Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 61–62.

Article
Všetička, František. Przybyszewski v Poznani. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 38–39.

Article
Lepilová, Květuše. Успехи Института славистики (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 36–38.

Article
Trösterová, Zdeňka. Jeden den Marie Christoforovny : (A. Vasiljevová, Moja Marusečka; zamyšlení na způsob "recenze s ukázkami"). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 42–49.

Article
Pospíšil, Ivo. [Данилевский, Р.Ю. Пушкин и Гете: сравнительное исследование]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 57–59.

Article
Richterek, Oldřich. K životnímu jubileu profesora Zahrádky. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 30–32.

Article
Pospíšil, Ivo. Příprava Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani (2003). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 34.

Article
Zločevskaja, Alla Vladimirovna. Религиозно-философская позиция М.А. Булгакова в романе Мастер и Маргарита. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 10–19.

Article
Matyušová, Zdeňka. O snění v životě lidském. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 59–60.

Article
Měšťan, Antonín. [Waegemans, E.: Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 62–63.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovenská kritika básnického překladu. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 65–67.

Article
Měšťan, Antonín. Biografie jednajících postav v Evženu Oněginovi. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 39–42.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovenský Puškin. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 54–55.

Article
Pospíšil, Ivo. Rusko patří do Evropy. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 50–51.

Article
Dohnal, Josef. Banskobystrická konference o romantismu. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 35–36.

Article
Vysloužilová, Eva, Vychodilová, Zdeňka, Pechal, Zdeněk, Stěpanova, Ludmila, Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 32–34.