Advanced search

Searching in title Sacra 2012, vol. 10, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Havelka, Rudolf. Nástin náboženských tradic Lesních Něnců. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 5–32.

Article
Synek, Michal. [Williams, Paul; Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice]. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 91–96.

Article
Vencálek, Matouš. Zpráva o 11. konferenci EASR ve Stockholmu. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 73–74.

Article
Lang, Martin. Zpráva o konferenci Biological and Cultural Evolution v Aarhusu. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 71–72.

Article
Beláňová, Andrea. Zpráva z výročního setkání Americké akademie náboženství, 17.–20. listopadu 2012, Chicago, USA. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 77–78.

Article
Brichová, Lenka. Výběr z nově vydaných titulů. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 97–99.

Article
Lang, Martin, Kaše, Vojtěch. Proč je potřeba si špinit ruce. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 56–68.

Article
Kundtová Klocová, Eva. [Úvodník]. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 4.

Article
Šťastná, Kateřina. Zpráva ze studijního pobytu v Aarhusu. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 88–90.

Article
Kaše, Vojtěch. Mysl, společnost a tradice : zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 69–70.

Article
Audy, Petr. Bratislava, město zalité podzimem. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 85–87.