Advanced search

Searching in title Opuscula historiae artium. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 219

Issue
Opuscula historiae artium, 2020, vol. 69, issue 1.

Issue
Opuscula historiae artium, 2019, vol. 68, issue 1.

Issue
Opuscula historiae artium, 2016, vol. 65, issue 1.

Issue
Opuscula historiae artium, 2013, vol. 62, issue Supplementum.

Article
Murár, Tomáš. Memoria et monumentum: "Barokní princip" Vojtěcha Birnbauma a "Podstata monumentality" Antonína Engela. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 2, pp. 108–121.

Article
Obsah 64. ročníku. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 2, pp. 224–225.

Article
Slavíček, Lubomír. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 2, pp. 158–205.

Article
Cenková, Pavla. "Neobarokní" romantický historismus na příkladu sakrální tvorby Benedikta Edeleho a Josefa Břenka. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 152–159.

Article
Obsah 62. ročníku. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 223.

Article
Slavíček, Lubomír. Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 221.

Article
Hladík, Tomáš. Modely Josefa Winterhaldera staršího ve sbírkách Národní galerie v Praze. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 160–167.

Article
Hédlová, Lubomíra, Mečkovský, Robert, Stehlík, Miloš. Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 212–220.

Article
Arijčuk, Petr. K zakázkám Johanna Wenzela Bergla pro rodný Dvůr Králové nad Labem. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 2, pp. 168–179.

Article
Deutsch, Martin. Johann Christoph Laidig a jeho ilustrace Zlatého Nebe Klíče od Martina von Cochema. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 76–89.

Article
Říhová, Vladislava, Křenková, Zuzana. Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo : písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 104–119.

Article
Obsah 65. ročníku. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 197.

Article
Zapletalová, Jana. Obrazová sbírka olomouckého kanovníka Georga Friedricha ze Salburgu († 1692). Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 120–131.

Article
Kolich, Tomáš. "Až sem to je pozorování. To ostatní je dedukce." : podoby Sherlocka Holmese v české ilustraci, dramatu a filmu. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 90–103.

Article
Konečný, Lubomír. Šedesát let českého bádání o emblematice (1956–2016) : anotovaná bibliografie. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 180–194.

Article
Slavíček, Lubomír. Katalog der liechtensteinischen Bildergalerie auf dem Schloss in Frischau von Dominik Kindermann aus dem Jahr 1801. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 132–155.

Article
Vlčková, Jitka. Deska se Zvěstováním P. Marii z Národní galerie v Praze. Opuscula historiae artium. 2009, vol. 53, iss. F53, pp. 3–22.