Advanced search

Searching in title ProInflow. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 246

Article
Stodola, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 4–21.

Article
Němečková, Lenka, Vavříková, Lucie. Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 43–54.

Article
Černý, Michal. Erwin Schrödinger: Co je život?. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 116–118.

Article
Fish, Tony. Digital footprints. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 102–115.

Article
Stodola, Jiří. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 125–132.

Article
Novotný, Daniel D.. SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: an Aristotelian suggestion. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 55–65.

Article
Černý, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 75–84.

Article
Děchtěrenková, Ilona, Dvořáková, Lucie, Kulíková, Markéta, Štruncová, Kateřina, Ťažká, Adéla, Zadražilová, Iva. Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 22–42.

Article
Hošková, Kateřina. Editorial. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 2–3.

Article
Lukšů, Alžběta, Kereková, Adéla, Antlová, Martina, Budín, Emil. Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 85–101.

Article
Špačková, Júlia. Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 66–74.

Article
Jarolímková, Adéla, Lesenková, Eva, Maixnerová, Lenka, Kříž, Filip, Horsák, Ondřej, Bouzková, Helena. Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 3–15.

Article
Marčetić, Hana. Exploring the methods and practises of personal digital information archiving among the student population. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 29–40.

Article
Hrabal, Jan, Pruša, Tomáš. Evaluation of medical information quality. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 41–54.

Article
Fryš, Jakub, Chodounská, Alena, Kalíšek, Petr, Krčál, Martin. Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 16–28.

Article
Drobíková, Barbora, Odehnalová, Marie, Juranová, Ema, Králová, Kristýna, Svatoš, Ladislav. FRBR and the publication statement: problem of identification of relationships and attributes of the entity Manifestation. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 4–12.

Article
Lorenz, Michal. Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 54–88.

Article
Pavlásková, Eliška. Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 89–102.

Article
Novotný, Roman. Editorial. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 2.

Article
Šmejkal, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 4–17.

Article
Musil, Vladimír, Bozděchová, Ivana, Čech, Pavel, Lískovec, Tomáš, Stingl, Josef, Kachlík, David. Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 58–75.

Article
Jin, Tao, Bouthillier, France. Co dělají profesionálové z oblasti konkurenčního zpravodajství? : pilotní studie. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 76–93.

Article
Nečas, Miroslav. Aktuální trendy v Competitive Intelligence. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 97–105.

Article
Stodola, Jiří. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 18–57.