K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků

Title: K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků
Variant title
К теоретическим вопросам сравнительной стилистики славянских языков
Zu theoretischen Fragen der vergleichenden Stilistik der slawischen Sprachen
Author: Jelínek, Milan
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [93]-106
Extent
[93]-106
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license