Litevská jazykovědná periodika

Title: Litevská jazykovědná periodika
Author: Erhart, Adolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 209-210
Extent
209-210
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Zpráva o nově vyšlých publikacích v oboru litevština, např. sborníky Literatūra ir kalba ; Lietuviu kalbotyros klausimai ; a další.