Sprachliche und textkritische Bemerkungen zu drei deutschen Losbüchern aus dem 14. und 15. Jahrhundert

Variant title
Jazykové a textově kritické poznámky ke třem německým věšteckým knihám ze 14. a 15. století
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 121-134
Extent
121-134
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document