[Kurz, J. Učebnice jazyka staroslověnského]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 271-272
Extent
271-272
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kurz, Josef. Učebnice jazyka staroslověnského: Vysokošk. učebnice. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 233, [10] s. Učebnice pro vys. školy.
Document